ลืมรหัสผ่าน

 
 

 
 

 Hikvision DVR

 

DS-7104HGHI-F1     

Hikvision DS-7104HGHI-F1         

 - รองรับ 3 ระบบ HD/AHD/Analog
 - แสดงผล HDMI/VGA ความละเอียด 1280x720p 
 - สามารถเพิ่มกล้องสูงสุด 4 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7108HGHI-F1     

Hikvision DS-7108HGHI-F1         

 - รองรับ 3 ระบบ HD/AHD/Analog
 - แสดงผล HDMI/VGA ความละเอียด 1280x720p 
 - สามารถเพิ่มกล้องสูงสุด 8 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7116HGHI-F1     

Hikvision DS-7116HGHI-F1         

 - รองรับ 3 ระบบ HD/AHD/Analog
 - แสดงผล HDMI/VGA ความละเอียด 1280x720p 
 - สามารถเพิ่มกล้องสูงสุด 16 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7216HGHI-F1     

Hikvision DS-7216HGHI-F1         

 - รองรับ 3 ระบบ HD/AHD/Analog
 - แสดงผล HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
 - สามารถเพิ่มกล้องสูงสุด 16 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7332HGHI-SH     

Hikvision DS-7332HGHI-SH         

 - รองรับ 3 ระบบ HD/AHD/Analog
 - แสดงผล HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
 - สามารถเพิ่มกล้องสูงสุด 32 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7204HGHI-F1/N     

Hikvision DS-7204HGHI-F1/N         

 - รองรับ 3 ระบบ HD/AHD/Analog
 - แสดงผล HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
 - สามารถเพิ่มกล้องสูงสุด 4 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7208HGHI-F1/N     

Hikvision DS-7208HGHI-F1/N         

 - รองรับ 3 ระบบ HD/AHD/Analog
 - แสดงผล HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
 - สามารถเพิ่มกล้องสูงสุด 8 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7216HGHI-F1/N     

Hikvision DS-7216HGHI-F1/N         

 - รองรับ 3 ระบบ HD/AHD/Analog
 - แสดงผล HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
 - สามารถเพิ่มกล้องสูงสุด 16 CH

PDF

รายละเอียด

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next