ลืมรหัสผ่าน

 
 

 
 

 สายสัญญาณ


 

 

RG6/U 60% 100M

รายละเอียด : สายสัญญาณ RG6/U แกนกลางเคลือบทองแดง 16% ชิลล์ 60% จำนวนชีลล์สายถัก 64 เส้น เปลือกนอกPVC 6.80 mm

 

RG6/U 95% 100M

รายละเอียด : สายสัญญาณ RG6/U แกนกลางเคลือบทองแดง 20% ชิลล์ 95% จำนวนชีลล์สายถัก 168 เส้น เปลือกนอกPVC 6.90 mm มีสีดำและสีขาว 

 

RG6/U 95% 300M

รายละเอียด : สายสัญญาณ RG6/U แกนกลางเคลือบทองแดง 20% ชิลล์ 95% จำนวนชีลล์สายถัก 168 เส้น เปลือกนอกPVC 6.90 mm มีสีดำ ใส่ล้อไม้ (ต่างจังหวัดไม่รวมค่าจัดส่ง 200 บาท )

 

RG6/U 95% 500M

รายละเอียด : สายสัญญาณ RG6/U แกนกลางเคลือบทองแดง 30% ชิลล์ 95% จำนวนชีลล์สายถัก 168 เส้น เปลือกนอกPVC 6.90 mm มีสีดำ ใส่ล้อไม้(ต่างจังหวัดไม่รวมค่าจัดส่ง 200 บาท )

 

RG6/U 95% พร้อมสลิงแขวน 500M 

รายละเอียด : สายสัญญาณ RG6/U แกนกลางเคลือบทองแดง 30% ชิลล์ 95% จำนวนชีลล์สายถัก 168 เส้น เปลือกนอกPVC 6.90 mm มีสีดำ ใส่ล้อไม้ พร้อมสลิงแขวน (ต่างจังหวัดไม่รวมค่าจัดส่ง 200 บาท )

 

RG6/U 95% พร้อมไฟเลี้ยง305M 

รายละเอียด : สายสัญญาณ RG6/U แกนกลางเคลือบทองแดง 30% ชิลล์ 95% จำนวนชีลล์สายถัก 168 เส้น เปลือกนอกPVC 6.90mm พร้อมสายไฟ 2x14x0.30CCA มีสีดำ ไส่ล้อไม้ (ต่างจังหวัดไม่รวมค่าจัดส่ง 200บาท )

 

RG6/U 95% พร้อมไฟเลี้ยง 500M

รายละเอียด : สายสัญญาณ RG6/U แกนกลางเคลือบทองแดง 30% ชิลล์ 95% จำนวนชีลล์สายถัก 168 เส้น เปลือกนอกPVC 6.90mm พร้อมสายไฟ 2x14x0.30CCA มีสีดำ ไส่ล้อไม้ (ต่างจังหวัดไม่รวมค่าจัดส่ง 200 บาท )

 

RG6/U 95% พร้อมไฟเลี้ยง 100M

รายละเอียด : สายสัญญาณ RG6/U แกนกลางเคลือบทองแดง 30% ชิลล์ 95% จำนวนชีลล์สายถัก 128 เส้น เปลือกนอกPVC 6.90mm พร้อมสายไฟ 2x10x0.30CCA 

 

RG6/U 95% พร้อมไฟเลี้ยง 100M 

รายละเอียด : สายสัญญาณ RG6/U แกนกลางเคลือบทองแดง 30% ชิลล์ 95% จำนวนชีลล์สายถัก 168 เส้น เปลือกนอกPVC 6.90mm พร้อมสายไฟ 2x10x0.30CCA มีสีดำ ไส่ล้อไม้

 

RG6/U 95% ไฟเลี้ยง+สลิง 500M 

รายละเอียด : RG6/U 95% 300M
สายสัญญาณ RG6/U แกนกลางเคลือบทองแดง 30% ชิลล์ 95% จำนวนชีลล์สายถัก 168 เส้น เปลือกนอกPVC 6.90mm พร้อมสายไฟ 2x14x0.30CCA มาพร้อมสลิง มีสีดำ ไส่ล้อไม้ (ต่างจังหวัดไม่รวมค่าจัดส่ง 200 บาท )


1 2  Next