ลืมรหัสผ่าน

 
 

 
 

   อะเดปเตอร์/พาวเวอร์ซัพพลาย

 

 

Power Supply แบบกล่อง 12V10A

รายละเอียด : สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด แบบกล่อง มีฟิวส์กันช๊อต  9 ช่อง 12V10A

 

Power Supply แบบกล่อง 12V10A

รายละเอียด : สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด แบบกล่อง มีฟิวส์กันช๊อต  18 ช่อง 12V15A

 

Power Supply แบบกล่อง 12V20A

รายละเอียด : สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด แบบกล่อง มีฟิวส์กันช๊อต  18 ช่อง 12V20A

 

Power Supply แบบกล่อง 12V30A

รายละเอียด : สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด แบบกล่อง มีฟิวส์กันช๊อต  18 ช่อง 12V30A

 

Power Supply แบบเปลือย 12V5A 

รายละเอียด : Power Supply แบบเปลือย สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด  12V5A

 

Power Supply แบบเปลือย 12V10A

รายละเอียด : Power Supply แบบเปลือย สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด  12V10A

 

Power Supply แบบเปลือย 12V15A

รายละเอียด : Power Supply แบบเปลือย สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด  12V15A

 

Power Supply แบบเปลือย 12V20A

รายละเอียด : Power Supply แบบเปลือย สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด  12V20A

 

Power Supply แบบเปลือย 12V30A  
 

รายละเอียด : Power Supply แบบเปลือย สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด  12V30A

 

Power Supply แบบเปลือย 12V40A  
 

รายละเอียด : Power Supply แบบเปลือย สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด  12V40A


1 2  Next