บาลัน แปลงสัญญาณ

 

 

บาลัน 202

รายละเอียด : สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด แบบกล่อง มีฟิวส์กันช๊อต  9 ช่อง 12V10A

 

บาลัน 201

รายละเอียด : สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด แบบกล่อง มีฟิวส์กันช๊อต  18 ช่อง 12V15A

 

 บาลัน 206

รายละเอียด : สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด แบบกล่อง มีฟิวส์กันช๊อต  18 ช่อง 12V20A

 

บาลัน 311

รายละเอียด : สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด แบบกล่อง มีฟิวส์กันช๊อต  18 ช่อง 12V30A

 

บาลัน HD 202 

รายละเอียด : Power Supply แบบเปลือย สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด  12V5A

 

บาลัน HD 302

รายละเอียด : Power Supply แบบเปลือย สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด  12V10A

 

บาลัน 4 ช่อง

รายละเอียด : Power Supply แบบเปลือย สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด  12V15A

 

บาลัน 8 ช่อง 

รายละเอียด : Power Supply แบบเปลือย สำหรับใช้งานCCTV จ่ายไฟให้ตัวกล้องวงจรปิด  12V20A


 
 Contact Us
SP Supply  717/46 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


  
aa