ลืมรหัสผ่าน

 
 

 
 

 Hikvision HDTVI Camera 2M

 

DS-2CE16D0T-IR     

 

DS-2CE16D0T-IR
- กล้อง 2 ล้าน
- อินฟาเรต 20 เมตร 
- รองรับมาตรฐาน IP66 (กันละอองน้ำ)

 

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE16D0T-IRP   

DS-2CE16D0T-IRP
- กล้อง 2 ล้าน
- อินฟาเรต 20 เมตร 
- รองรับมาตรฐาน IP66 (กันละอองน้ำ)

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE56D0T-IR     

DS-2CE56D0T-IR
- กล้อง 2 ล้าน
- อินฟาเรต 20 เมตร 
- รองรับมาตรฐาน IP66 (กันละอองน้ำ)

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE56D0T-IRP   

DS-2CE56D0T-IRP
- กล้อง 2 ล้าน
- อินฟาเรต 20 เมตร 
- รองรับมาตรฐาน IP66 (กันละอองน้ำ)

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE56D0T-IRM   

DS-2CE56D0T-IRM
- กล้อง 2 ล้าน
- อินฟาเรต 20 เมตร 
- รองรับมาตรฐาน IP66 (กันละอองน้ำ)

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE16D0T-IT1    

DS-2CE16D0T-IT1
- กล้อง 2 ล้าน
- อินฟาเรต 20 เมตร 
- รองรับมาตรฐาน IP66 (กันละอองน้ำ)

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE16D0T-IT3    

DS-2CE16D0T-IT3
- กล้อง 2 ล้าน
- อินฟาเรต 40 เมตร 
- รองรับมาตรฐาน IP66 (กันละอองน้ำ)

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE56D0T-IT1     

DS-2CE56D0T-IT1
- กล้อง 2 ล้าน
- อินฟาเรต 40 เมตร 
- รองรับมาตรฐาน IP66 (กันละอองน้ำ)

PDF

รายละเอียด

  

DS-2CE56D0T-IT3     

DS-2CE56D0T-IT3
- กล้อง 2 ล้าน
- อินฟาเรต 40 เมตร 
- รองรับมาตรฐาน IP66 (กันละอองน้ำ)

PDF

รายละเอียด

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next