ลืมรหัสผ่าน

 
 

 
 

 Hikvision HDTVI Camera 3M

 

DS-2CE16F1T-IT     

       DS-2CE16F1T-IT
          - กล้อง 3 ล้าน
          - อินฟาเรต 20 เมตร
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน

PDF

รายละเอียด

  

DS-2CE56F1T-ITM   

         DS-2CE56F1T-ITM
          - กล้อง 3 ล้าน
          - อินฟาเรต 20 เมตร
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน

PDF

รายละเอียด

  

DS-2CE16F1T-IT1     

          DS-2CE16F1T-IT1
          - กล้อง 3 ล้าน
          - อินฟาเรต 20 เมตร
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน

PDF

รายละเอียด

  

DS-2CE16F1T-IT3     

          DS-2CE16F1T-IT3
          - กล้อง 3 ล้าน
          - อินฟาเรต 40 เมตร
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน

PDF

รายละเอียด

  

DS-2CE16F1T-IT5     

          DS-2CE16F1T-IT5
          - กล้อง 3 ล้าน
          - อินฟาเรต 80 เมตร
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน

PDF

รายละเอียด

   

DS-2CE56F1T-IT1     

          DS-2CE56F1T-IT1
          - กล้อง 3 ล้าน
          - อินฟาเรต 20 เมตร
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน

PDF

รายละเอียด

   

DS-2CE56F1T-IT3     

          DS-2CE56F1T-IT3
          - กล้อง 3 ล้าน
          - อินฟาเรต 40 เมตร
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน

PDF

รายละเอียด

   

DS-2CE56F7T-VPIT     

          DS-2CE56F7T-VPIT
          - กล้อง 3 ล้าน
          - อินฟาเรต 20 เมตร
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน

PDF

รายละเอียด

1 2 3  Next