ลืมรหัสผ่าน

 
 

 
 

 Hikvision HDTVI Camera 5M

 

DS-2CE16H1T-IT

       DS-2CE16H1T-IT
          - 5 ล้านพิกเซล ซิปเซต Cmos

          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน 
          - มีระบบ OSD Menu
          - อินฟาเรต 20 เมตร

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE56H1T-ITM

       DS-2CE56H1T-ITM
          - 5 ล้านพิกเซล ซิปเซต Cmos
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน 
          - มีระบบ OSD Menu
          - อินฟาเรต 20 เมตร

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE16H1T-IT3

       DS-2CE16H1T-IT3
          - 5 ล้านพิกเซล ซิปเซต Cmos
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน 
          - มีระบบ OSD Menu
          - อินฟาเรต 40 เมตร

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE56H1T-IT3

       DS-2CE56H1T-IT3
          - 5 ล้านพิกเซล ซิปเซต Cmos
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน 
          - มีระบบ OSD Menu
          - อินฟาเรต 40 เมตร

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE56H5T-VPIT

       DS-2CE56H5T-VPIT
          - 5 ล้านพิกเซล ซิปเซต Cmos
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน 
          - มีระบบ OSD Menu
          - อินฟาเรต 40 เมตร

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE16H5T-IT

       DS-2CE16H5T-IT
          - 5 ล้านพิกเซล ซิปเซต Cmos
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน 
          - มีระบบ OSD Menu
          - อินฟาเรต 20 เมตร

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE56H5T-ITM

       DS-2CE56H5T-ITM
          - 5 ล้านพิกเซล ซิปเซต Cmos
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน 
          - มีระบบ OSD Menu
          - อินฟาเรต 20 เมตร

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE16H5T-IT1

       DS-2CE16H5T-IT1
          - 5 ล้านพิกเซล ซิปเซต Cmos
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน 
          - มีระบบ OSD Menu
          - อินฟาเรต 20 เมตร

PDF

รายละเอียด

 

DS-2CE16H5T-IT3

       DS-2CE16H5T-IT3
          - 5 ล้านพิกเซล ซิปเซต Cmos
          - Smart IR ระบบป้องกันหน้าขาวเวลากลางคืน 
          - มีระบบ OSD Menu
          - อินฟาเรต 40 เมตร

PDF

รายละเอียด

 

1 2 3 4  Next