ลืมรหัสผ่าน

 
 

 
 

 Hikvision NVR

 

DS-7604NI-E1

       Hikvision DS-7604NI-E1         

     - รองรับ 2 ระบบ HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
     - มี 2 SATA รองรับ 2 ลูก  
     - รองรับสูงสุด 4 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7608NI-E1

       Hikvision DS-7608NI-E1         

     - รองรับ 2 ระบบ HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
     - มี 2 SATA รองรับ 2 ลูก  
     - รองรับสูงสุด 8 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7616NI-E1

       Hikvision DS-7616NI-E1         

     - รองรับ 2 ระบบ HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
     - มี 2 SATA รองรับ 2 ลูก  
     - รองรับสูงสุด 16 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7608NI-E2

       Hikvision DS-7608NI-E2         

     - รองรับ 2 ระบบ HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
     - มี 2 SATA รองรับ 2 ลูก  
     - รองรับสูงสุด 8 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7616NI-E2

       Hikvision DS-7616NI-E2         

     - รองรับ 2 ระบบ HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
     - มี 2 SATA รองรับ 2 ลูก  
     - รองรับสูงสุด 16 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7604NI-E1/4P

       Hikvision DS-7604NI-E1/4P         

     - รองรับ 2 ระบบ HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
     - มี 2 SATA รองรับ 2 ลูก  
     - รองรับ POE สูงสุด 16 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7608NI-E2/8P

      Hikvision DS-7608NI-E2/8P         

     - รองรับ 2 ระบบ HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
     - มี 2 SATA รองรับ 2 ลูก  
     - รองรับ POE สูงสุด 8 CH

PDF

รายละเอียด

 

DS-7616NI-E2/8P

      Hikvision DS-7616NI-E2/8P         

     - รองรับ 2 ระบบ HDMI/VGA ความละเอียด 1920x1080p 
     - มี 2 SATA รองรับ 2 ลูก  
     - รองรับ POE สูงสุด 8 CH

PDF

รายละเอียด

1 2 3 4 5  Next