HDCVI Camera
กล้องวงจรปิด HDCVI 
Network Camera
กล้องวงจรปิด Network
Speed Dome
กล้องวรจรปิด สปีดโดม
Network Recorder
เครื่องบันทึก Network
HDCVI Recorder
เครื่องบันทึก HDCVI


 

      NVR608-32-4KS2

32 Channel Ultra 4K H.265 
Network Video Recorder 

NVR608-64/128-4KS2


64/128 Channel Super 4K
 H.265 Network Video 
RecorderP.S. Production Technology

212 เจริญพัฒนา 1 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
เบอร์โทรติดต่อ
ฝ่ายขาย : 093-6942204